Top Down

1
The Evaluation Method and Application Research of Measurement Uncertainty
JIN Haoyuan, LIU Jun
2021, 65(5): 124-131. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9002
Abstract(558) HTML(181) PDF(234)
2
整期文章
2021, (1).
Abstract(126) PDF(171)
3

整期文章

2021, (2).
Abstract(112) PDF(114)
4
整期文章
2020, (12).
Abstract(101) PDF(114)
5
2021 年 12 期目录
2021, (12): 1-1.
Abstract(114) HTML(23) PDF(69)
6
整期文章
2020, (11).
Abstract(46) PDF(65)
7
整期文章
2020, (10).
Abstract(51) PDF(60)
8
整期文章
2020, (1).
Abstract(57) PDF(58)
9
Analyses of Status Quo and Strategies of China’s Metrological Technical Assistance
ZHU Xiumei, GAO Wei, LI Mengwan, CAI Juan, YAN Liuying
2021, 65(5): 132-137. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9031
Abstract(181) HTML(240) PDF(54)
10
Remote Time Transfer and Traceability Method, Device and System
LIANG Kun, FANG Wei, GU Yangyi, CHEN Dehao, HAO Shuangyu, YANG Zhiqiang, FANG Zhanjun, ZHANG Aimin
2021, 65(4): 3-13. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.01
Abstract(241) HTML(104) PDF(54)
11
Research on the Effect of Humidity on the Metering Characteristics of Soap Film Flowmeter
GAO Feng, LI Hongjie, LIU Wenyi
2021, 65(8): 62-65. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9015
Abstract(313) HTML(53) PDF(53)
12
整期文章
2020, (7).
Abstract(18) PDF(53)
13
Recent Advances in Single-Cell Mass Spectrometry Methods
TAN Siyuan, LI Manli, FU Boqiang, DAI Xinhua, GONG Xiaoyun
2021, 65(5): 20-29, 13. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9021
Abstract(187) HTML(133) PDF(52)
14
整期文章
2020, (8).
Abstract(22) PDF(50)
15
Measurement Uncertainty Evaluation Method for Task-Oriented Coordinate Measuring Machines
WEI Hengzheng, WANG Weinong, PEI Limei, GUO Siyi, CUI Jianqiu, ZHENG Qingguo, GAO Tongling
2021, 65(5): 115-119, 54. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9053
Abstract(178) HTML(27) PDF(49)
16
Research on Chi-Square Statistics in Data Analysis of Inter-laboratory Comparison
HANG Chenzhe, XU Dinghua, YUAN Zundong
2021, 65(5): 108-114. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9042
Abstract(265) HTML(74) PDF(49)
17
Research on Calibration Method of New Air Sampler and Uncertainty Evaluation
WANG Lei, GAO Feng, MENG Tao, ZHANG Yinan, QIU Xueling
2021, 65(8): 46-50, 45. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9005
Abstract(156) HTML(34) PDF(46)
18
整期文章
2020, (2).
Abstract(34) PDF(45)
19
整期文章
2020, (9).
Abstract(32) PDF(44)
20
整期文章
2020, (6).
Abstract(28) PDF(44)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go