Top Read

1
Study on Mass Acceleration Distribution for Dynamic Force Analysis
YIN Ruiduo, GUO Xiaowei, XIAO Yao, ZU Hongfei, LI Yilong
2021, 65(12): 7-11. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0161
Abstract(575) HTML (0) PDF(19)
2
The Evaluation Method and Application Research of Measurement Uncertainty
JIN Haoyuan, LIU Jun
2021, 65(5): 124-131. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9002
Abstract(558) HTML (181) PDF(234)
3
Design and Damage-Resistant Performance Study of 10 kW Electrical Substitute Laser Power Meter Absorber
XU Tao, ZHAO Yaru
2021, 65(9): 8-12, 55. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9060
Abstract(363) HTML (156) PDF(16)
4
Research on the Effect of Humidity on the Metering Characteristics of Soap Film Flowmeter
GAO Feng, LI Hongjie, LIU Wenyi
2021, 65(8): 62-65. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9015
Abstract(313) HTML (53) PDF(53)
5
International Comparison of Carbonate pH Primary Measurement Method
XIU Hongyu, WU Bing, HE Xinyang
2021, 65(9): 31-34, 71. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9045
Abstract(309) HTML (16) PDF(14)
6
An Initial Exploration of Survivorship Bias in Verification of Build-up Force Standard Machines
ZHANG Wei, ZHANG Zhimin, LI Nan
2021, 65(5): 89-92. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9049
Abstract(286) HTML (111) PDF(25)
7
Research on Chi-Square Statistics in Data Analysis of Inter-laboratory Comparison
HANG Chenzhe, XU Dinghua, YUAN Zundong
2021, 65(5): 108-114. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9042
Abstract(265) HTML (74) PDF(49)
8
Chip-Scale Laser-Cooling Atoms based on Diffractive Optical Elements
DUAN Junyi, ZHU Zhendong, ZHOU Yadong, LIU Xiaochi, RU Ning, QU Jifeng
2021, 65(10): 10-14, 40. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9025
Abstract(254) HTML (121) PDF(40)
9
Remote Time Transfer and Traceability Method, Device and System
LIANG Kun, FANG Wei, GU Yangyi, CHEN Dehao, HAO Shuangyu, YANG Zhiqiang, FANG Zhanjun, ZHANG Aimin
2021, 65(4): 3-13. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.01
Abstract(241) HTML (104) PDF(54)
10
Experiment and Data Analysis of Digital Adjustable Pipette Based on Different Working Modes
LIU Yan, ZOU Rong
2021, 65(12): 12-14, 44. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0402
Abstract(222) HTML (111) PDF(30)
11
Measurement of Dielectric Properties of Materials in Millimeter-Wave Frequency Range
GUO Wen, XU Hao, LIANG Weijun, LIU Ke, JIA Chao, GAO Qiulai
2021, 65(5): 14-19, 45. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9020
Abstract(220) HTML (83) PDF(22)
12
A Review of Research Literature on Ultra-Precision Nuclear Clocks
HAO Qiaoli, LI Yinjie, ZHAO Yanqiang, ZHOU Bozhu, QIU Huabing
2021, 65(10): 15-21. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0182
Abstract(220) HTML (31) PDF(25)
13
Status and Demand Analysis of LED Standard Lamps
LIU Hui, LIN Yandong, ZHAO Weiqiang, YAN Jinyun, SU Ying
2021, 65(6): 60-64. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9052
Abstract(219) HTML (89) PDF(20)
14
Structure Improvement and Stability Research of Double Crystal Monochromator
GUO Siming, HOU Dongjie, WANG Eryan, SONG Ruiqiang, ZHOU Pengyue
2021, 65(5): 8-13. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9024
Abstract(218) HTML (142) PDF(18)
15
Uncertainty Evaluation Comparison of Speed Measurements Between 24 GHz and 77 GHz Millimeter-Wave Radar Sensors
XU Tianqi, DU Lei, BAI Jie, SUN Qiao
2021, 65(9): 3-7, 65. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9032
Abstract(211) HTML (148) PDF(40)
16
Performance Comparison Between B-71 and B-81 Bone Conduction Headphones
ZHAO Zhengyi, ZHONG Bo, HE Longbiao, JI Fei, LIN Ying, TIAN Feng
2021, 65(11): 11-13, 28. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9019
Abstract(208) HTML (76) PDF(28)
17
Main Factors Affecting Measurement Results of the Half-value Layer of Diagnostic X-ray Testing Equipment
WANG Jiawei, WEI Peng, MA Boxuan, LI Dehong, GUO Bin
2021, 65(8): 3-6, 28. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9038
Abstract(201) HTML (49) PDF(20)
18
Exploration of Calibration Methods for Ocean NTC Thermistor Thermometers
LI Ting, WANG Hongjun, SUN Jianping, HAO Xiaopeng, WANG Chengke, YU Jiao
2021, 65(5): 55-61. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9027
Abstract(198) HTML (29) PDF(24)
19
Development of Certified Reference Materials of Patulin in Acetonitrile GBW(E)100674
LI Xianjiang, GUO Zhen, ZHAO Guangliang, LI Xiuqin, ZHANG Qinghe, LI Hongmei
2021, 65(6): 34-38, 24. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9047
Abstract(196) HTML (95) PDF(28)
20
Application of Digital Twins in Medical and Health Fields and Related Research Progress
CHEN Yuefei, WANG Sisi, TIAN Mingqi, CHEN Chuan
2021, 65(10): 6-9. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0050
Abstract(195) HTML (42) PDF(32)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go