Top Cited

1
The Evaluation Method and Application Research of Measurement Uncertainty
JIN Haoyuan, LIU Jun
2021, 65(5): 124-131. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9002
Abstract(3110) HTML(1973) PDF(1104)
2
Application of Digital Twins in Medical and Health Fields and Related Research Progress
CHEN Yuefei, WANG Sisi, TIAN Mingqi, CHEN Chuan
2021, 65(10): 6-9. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0050
Abstract(2222) HTML(2703) PDF(440)
3
A Method to Improve the Accuracy of Data Center PUE Based on Energy Measurement
LI Anxiang, SHEN Qingfei, ZHOU Xin, WU Tong, DOU Lilan, ZHANG Yan, GUO Hongbo, HAN Xiangxun
2021, 65(9): 44-47. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9010
Abstract(800) HTML(358) PDF(74)
4
The Metrology Technology of Medical Wearable Physiological Parameter Monitoring Equipment
ZHOU Feng, DING Xiang
2021, 65(8): 7-10. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9056
Abstract(765) HTML(440) PDF(171)
5
Analysis of an Electrochemical Gas Sensor for Measuring Carbon Monoxide
LI Guangyi
2021, 65(3): 40-43. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.03.08
Abstract(1058) HTML(538) PDF(57)
6
Research on the Importance and Development in the Digital Era of Metrology and Measurement
DOU Chen, ZHOU Zili
2022, 66(9): 70-73. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2022.0168
Abstract(794) HTML(276) PDF(136)
7
Calibration: Interpretation of Definition and Expression of Measurement Uncertainty
WANG Weinong
2023, 67(2): 58-61. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2022.0225
Abstract(724) HTML(282) PDF(161)
8
Recent Prospects on Some Problems in Inertial Technology Metrology
YE Wen, CAI Chenguang, YANG Ping, QUAN Wei, XING Li, HU Ruo
2021, 65(3): 9-14, 52. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.03.02
Abstract(1022) HTML(497) PDF(140)
9
Research Progress on Common Measurement Methods of Nucleic Acid Reference Materials
CHEN Guifang, OUYANG Yanyan, YANG Jiayi, GAO Yunhua
2021, 65(6): 25-33. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9022
Abstract(1052) HTML(690) PDF(286)
10
Application of FTIR in the Research on Gas Reference Materials
WANG Defa, ZHOU Fengran, YE Jing, ZHANG Tiqiang, ZENG Wu, HAN Qiao
2021, 65(5): 67-76. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9041
Abstract(985) HTML(716) PDF(125)
11
Research on Split Test Method of Low-Pressure High-Flow Thermal Gas Mass Flowmeter
Joseph W.F. Lai, LING Guangsheng, ZHAO Hao, ZHANG Fuyuan, XIE Dailiang, XU Ya
2022, 66(8): 3-6, 12. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0215
Abstract(831) HTML(310) PDF(37)
12
Review of Methods for Measuring Liquid Refractive Index
WEI Qiuye, FAN Xiaohui
2022, 66(1): 14-18. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0206
Abstract(1853) HTML(690) PDF(288)
13
A Perspective on Nucleic Acid Reference Materials
ZHAO Yujia, LIAO Tianyi, FAN Peilei, LIANG Liang, ZHAO Haibo, SHEN Zhengsheng
2022, 66(2): 15-20. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0374
Abstract(1177) HTML(524) PDF(208)
14
Uncertainty Evaluation for Measurements of 30 Pesticide Residues in Brassica oleracea by a QuEChERS-Gas Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Method
TANG Yifei, TU Yuchen, HUANG Fang, CHEN Xinwei, ZHANG Guoping
2022, 66(2): 25-32. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0395
Abstract(497) HTML(123) PDF(44)
15
Discussion on Uncertainty Evaluation and Applicable Conditions of Univariate Linear Calibration Curve
WANG Bin, LU Xiaohua
2022, 66(7): 45-49, 44. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0636
Abstract(564) HTML(294) PDF(103)
16
A Comparative-Analysis-Based Teaching Design for Verification of Sphygmomanometers
GUO Wei, LUO Erping, LIU Juan, YAN Zedong, JIA Min, MA Xiaoyu, TANG Chi
2021, 65(8): 11-14. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0218
Abstract(615) HTML(329) PDF(118)
17
Main Factors Affecting Measurement Results of the Half-value Layer of Diagnostic X-ray Testing Equipment
WANG Jiawei, WEI Peng, MA Boxuan, LI Dehong, GUO Bin
2021, 65(8): 3-6, 28. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9038
Abstract(1330) HTML(579) PDF(127)
18
Application of Measurement Verification Technology in Performance Evaluation of Gas Ultrasonic Measurement System
WANG Hui, LIU Dingfa, ZHANG Qiang
2021, 65(4): 68-73, 77. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.15
Abstract(549) HTML(328) PDF(71)
19
Remote Time Transfer and Traceability Method, Device and System
LIANG Kun, FANG Wei, GU Yangyi, CHEN Dehao, HAO Shuangyu, YANG Zhiqiang, FANG Zhanjun, ZHANG Aimin
2021, 65(4): 3-13. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.01
Abstract(859) HTML(451) PDF(151)
20
True-Value Centered Theory and Measured-Value Centered Theory in Measurement Error Theories
YE Xiaoming, DING Shijun, SHI Huisheng
2021, 65(3): 19-27. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.03.04
Abstract(862) HTML(277) PDF(87)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:18
 • To
 • Go