Top Cited

1
The Evaluation Method and Application Research of Measurement Uncertainty
JIN Haoyuan, LIU Jun
2021, 65(5): 124-131. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9002
Abstract(1848) HTML(710) PDF(688)
2
Application of Digital Twins in Medical and Health Fields and Related Research Progress
CHEN Yuefei, WANG Sisi, TIAN Mingqi, CHEN Chuan
2021, 65(10): 6-9. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0050
Abstract(1320) HTML(887) PDF(285)
3
Analysis of an Electrochemical Gas Sensor for Measuring Carbon Monoxide
LI Guangyi
2021, 65(3): 40-43. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.03.08
Abstract(424) HTML(269) PDF(30)
4
The Metrology Technology of Medical Wearable Physiological Parameter Monitoring Equipment
ZHOU Feng, DING Xiang
2021, 65(8): 7-10. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9056
Abstract(447) HTML(223) PDF(77)
5
Recent Prospects on Some Problems in Inertial Technology Metrology
YE Wen, CAI Chenguang, YANG Ping, QUAN Wei, XING Li, HU Ruo
2021, 65(3): 9-14, 52. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.03.02
Abstract(489) HTML(283) PDF(104)
6
Research Progress on Common Measurement Methods of Nucleic Acid Reference Materials
CHEN Guifang, OUYANG Yanyan, YANG Jiayi, GAO Yunhua
2021, 65(6): 25-33. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9022
Abstract(577) HTML(375) PDF(158)
7
Research on Split Test Method of Low-Pressure High-Flow Thermal Gas Mass Flowmeter
Joseph W.F. Lai, LING Guangsheng, ZHAO Hao, ZHANG Fuyuan, XIE Dailiang, XU Ya
2022, 66(8): 3-6, 12. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0215
Abstract(408) HTML(116) PDF(11)
8
Application of Measurement Verification Technology in Performance Evaluation of Gas Ultrasonic Measurement System
WANG Hui, LIU Dingfa, ZHANG Qiang
2021, 65(4): 68-73, 77. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.15
Abstract(339) HTML(164) PDF(50)
9
Research on Calibration Method of Continuous Monitoring System for Emission of Volatile Organic Compounds from Stationary Pollution Sources
ZHANG Wenshuai, ZHU Haibo, DU Tianjun
2021, 65(9): 31-56-31-60, 30. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0363
Abstract(353) HTML(270) PDF(29)
10
An Evaluation System for Natural Gas Flow Computers
PEI Quanbin, QING Qing, CHEN Zhengwen, XUE Yongxin
2021, 65(12): 35-39. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0246
Abstract(269) HTML(55) PDF(32)
11
Discussion on Uncertainty Evaluation and Applicable Conditions of Univariate Linear Calibration Curve
WANG Bin, LU Xiaohua
2022, 66(7): 45-49, 44. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0636
Abstract(234) HTML(62) PDF(58)
12
Research on the Importance and Development in the Digital Era of Metrology and Measurement
DOU Chen, ZHOU Zili
2022, 66(9): 70-73. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2022.0168
Abstract(286) HTML(99) PDF(85)
13
Remote Time Transfer and Traceability Method, Device and System
LIANG Kun, FANG Wei, GU Yangyi, CHEN Dehao, HAO Shuangyu, YANG Zhiqiang, FANG Zhanjun, ZHANG Aimin
2021, 65(4): 3-13. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.01
Abstract(607) HTML(288) PDF(121)
14
Research on the Effect of Humidity on the Metering Characteristics of Soap Film Flowmeter
GAO Feng, LI Hongjie, LIU Wenyi
2021, 65(8): 62-65. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9015
Abstract(508) HTML(165) PDF(101)
15
Determination of Arsenic and Cadmium in Powdered Rice by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry and Evaluation of the Uncertainty
ZHANG Zaiping, WANG Yu
2021, 65(12): 60-65. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2019.0427
Abstract(306) HTML(131) PDF(41)
16
Review of Methods for Measuring Liquid Refractive Index
WEI Qiuye, FAN Xiaohui
2022, 66(1): 14-18. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0206
Abstract(755) HTML(274) PDF(105)
17
Research on the Measurement Method of Voltage Standing Wave Ratio for Signal Source
SU Teng, GUO Min, LIU Guibin, ZHANG Le
2022, 66(7): 33-37. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0576
Abstract(541) HTML(137) PDF(48)
18
Application of FTIR in the Research on Gas Reference Materials
WANG Defa, ZHOU Fengran, YE Jing, ZHANG Tiqiang, ZENG Wu, HAN Qiao
2021, 65(5): 67-76. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9041
Abstract(550) HTML(259) PDF(77)
19
An Instantaneous Flow Meter Module
FENG Jian, ZHU Min
2021, 65(8): 29-32. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0427
Abstract(408) HTML(163) PDF(18)
20
Gravity Calibration at the Zhongshan Station in Antarctica by using a Domestic Absolute Gravimeter
SU Duowu, WANG Qiyu, ZHANG Chuan, YUAN Yuan, LIU Shidong, LI Chunjian, JI Wangxi
2021, 65(8): 36-41. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9035
Abstract(399) HTML(165) PDF(35)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:13
 • To
 • Go