Top Read

1
The Evaluation Method and Application Research of Measurement Uncertainty
JIN Haoyuan, LIU Jun
2021, 65(5): 124-131. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9002
Abstract(2860) HTML (1862) PDF(1067)
2
Application of Digital Twins in Medical and Health Fields and Related Research Progress
CHEN Yuefei, WANG Sisi, TIAN Mingqi, CHEN Chuan
2021, 65(10): 6-9. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0050
Abstract(2048) HTML (2281) PDF(422)
3
Detection Methods and Accuracy Analysis of DNA Methylation
WANG Di, NIU Chunyan, WANG Zhidong, YANG Jiayi, DONG Lianhua, GAO Yunhua
2022, 66(4): 55-62. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0609
Abstract(1946) HTML (389) PDF(285)
4
Recent Advances in Single-Cell Mass Spectrometry Methods
TAN Siyuan, LI Manli, FU Boqiang, DAI Xinhua, GONG Xiaoyun
2021, 65(5): 20-29, 13. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9021
Abstract(1720) HTML (436) PDF(259)
5
Review of Methods for Measuring Liquid Refractive Index
WEI Qiuye, FAN Xiaohui
2022, 66(1): 14-18. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0206
Abstract(1654) HTML (624) PDF(281)
6
Review of Research Progress in the Detection Method of Bisphenol A
WANG Ying, XU Dinghua
2022, 66(6): 49-53, 44. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0593
Abstract(1583) HTML (404) PDF(169)
7
Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Imaging and its Application in the Study of Brain Neurological Disease
JIN Tao, PAN Bensong, NIE Honggang
2022, 66(3): 3-22. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2022.0030
Abstract(1578) HTML (530) PDF(169)
8
The Quiet Zone Performance Evaluation of the Microwave Anechoic Chamber and the Uncertainty Estimation
LIU Xiao, ZHAO Xing, HONG Li, LI Yuyao, BAN Hao
2022, 66(4): 89-94. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0589
Abstract(1577) HTML (794) PDF(246)
9
Development of Accurate Measurement Method for Coefficient of Thermal Expansion and Related Certified Reference Materials
LI Jia, WANG Haifeng, SUN Guohua
2022, 66(10): 46-51. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2022.0182
Abstract(1351) HTML (344) PDF(118)
10
Test Method for Resistivity of Alumina Ceramic Material
LIANG Yaxing, WANG Xiufeng, JIN Xiaoxue, WANG Jia, LI Fukun
2022, 66(1): 22-25. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0517
Abstract(1321) HTML (724) PDF(130)
11
Torque Multiplier Calibration Method and Measurement Uncertainty Assessment
CAO Yang, JIN Wei
2021, 65(4): 52-57. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.11
Abstract(1264) HTML (869) PDF(167)
12
Main Factors Affecting Measurement Results of the Half-value Layer of Diagnostic X-ray Testing Equipment
WANG Jiawei, WEI Peng, MA Boxuan, LI Dehong, GUO Bin
2021, 65(8): 3-6, 28. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9038
Abstract(1221) HTML (536) PDF(123)
13
Ultra-Stable Laser Technology and its Realization in Strontium Optical Lattice Clock
LI Ye, LIN Yige, WANG Qiang, YANG Tao, SUN Zhen, LU Bingkun, FANG Zhanjun
2021, 65(5): 62-66. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9018
Abstract(1180) HTML (333) PDF(135)
14
Performance Comparison Between B-71 and B-81 Bone Conduction Headphones
ZHAO Zhengyi, ZHONG Bo, HE Longbiao, JI Fei, LIN Ying, TIAN Feng
2021, 65(11): 11-13, 28. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9019
Abstract(1142) HTML (541) PDF(106)
15
A Perspective on Nucleic Acid Reference Materials
ZHAO Yujia, LIAO Tianyi, FAN Peilei, LIANG Liang, ZHAO Haibo, SHEN Zhengsheng
2022, 66(2): 15-20. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0374
Abstract(1096) HTML (505) PDF(202)
16
Measurement of Dielectric Properties of Materials in Millimeter-Wave Frequency Range
GUO Wen, XU Hao, LIANG Weijun, LIU Ke, JIA Chao, GAO Qiulai
2021, 65(5): 14-19, 45. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9020
Abstract(1061) HTML (479) PDF(151)
17
Study on Mass Acceleration Distribution for Dynamic Force Analysis
YIN Ruiduo, GUO Xiaowei, XIAO Yao, ZU Hongfei, LI Yilong
2021, 65(12): 7-11. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0161
Abstract(1053) HTML (154) PDF(77)
18
A Review of Advances in Research and Practice of Metrology Digitalization
HU Bo
2023, 67(5): 39-44. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2022.0278
Abstract(1037) HTML (265) PDF(172)
19
Design Study on the Measurability of Low-Frequency Standard Shaker
LV Qi, WANG Junbo, ZHANG Ying, LIU Zhihua, XIA Yan, CAI Chenguang
2022, 66(4): 101-107, 88. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0675
Abstract(978) HTML (146) PDF(98)
20
Study on Saturation Magnetization Behavior of Sintered NdFeB
HOU Ruifen, ZHANG Zhigao, XU Zhiyi, DONG Hui, YAN Lizhong, YANG Tian, YANG Yiwei
2021, 65(5): 93-95, 35. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9012
Abstract(976) HTML (264) PDF(106)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go