Top Read

1
The Evaluation Method and Application Research of Measurement Uncertainty
JIN Haoyuan, LIU Jun
2021, 65(5): 124-131. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9002
Abstract(2200) HTML (1371) PDF(970)
2
Application of Digital Twins in Medical and Health Fields and Related Research Progress
CHEN Yuefei, WANG Sisi, TIAN Mingqi, CHEN Chuan
2021, 65(10): 6-9. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0050
Abstract(1719) HTML (1391) PDF(368)
3
Recent Advances in Single-Cell Mass Spectrometry Methods
TAN Siyuan, LI Manli, FU Boqiang, DAI Xinhua, GONG Xiaoyun
2021, 65(5): 20-29, 13. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9021
Abstract(1366) HTML (381) PDF(224)
4
The Quiet Zone Performance Evaluation of the Microwave Anechoic Chamber and the Uncertainty Estimation
LIU Xiao, ZHAO Xing, HONG Li, LI Yuyao, BAN Hao
2022, 66(4): 89-94. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0589
Abstract(1269) HTML (660) PDF(220)
5
Detection Methods and Accuracy Analysis of DNA Methylation
WANG Di, NIU Chunyan, WANG Zhidong, YANG Jiayi, DONG Lianhua, GAO Yunhua
2022, 66(4): 55-62. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0609
Abstract(1231) HTML (307) PDF(232)
6
Review of Research Progress in the Detection Method of Bisphenol A
WANG Ying, XU Dinghua
2022, 66(6): 49-53, 44. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0593
Abstract(1203) HTML (248) PDF(136)
7
Torque Multiplier Calibration Method and Measurement Uncertainty Assessment
CAO Yang, JIN Wei
2021, 65(4): 52-57. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.11
Abstract(1115) HTML (735) PDF(153)
8
Review of Methods for Measuring Liquid Refractive Index
WEI Qiuye, FAN Xiaohui
2022, 66(1): 14-18. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0206
Abstract(1109) HTML (462) PDF(202)
9
Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Imaging and its Application in the Study of Brain Neurological Disease
JIN Tao, PAN Bensong, NIE Honggang
2022, 66(3): 3-22. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2022.0030
Abstract(1087) HTML (402) PDF(141)
10
Test Method for Resistivity of Alumina Ceramic Material
LIANG Yaxing, WANG Xiufeng, JIN Xiaoxue, WANG Jia, LI Fukun
2022, 66(1): 22-25. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0517
Abstract(1063) HTML (526) PDF(113)
11
Main Factors Affecting Measurement Results of the Half-value Layer of Diagnostic X-ray Testing Equipment
WANG Jiawei, WEI Peng, MA Boxuan, LI Dehong, GUO Bin
2021, 65(8): 3-6, 28. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9038
Abstract(1014) HTML (443) PDF(118)
12
Performance Comparison Between B-71 and B-81 Bone Conduction Headphones
ZHAO Zhengyi, ZHONG Bo, HE Longbiao, JI Fei, LIN Ying, TIAN Feng
2021, 65(11): 11-13, 28. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9019
Abstract(956) HTML (409) PDF(96)
13
Measurement of Dielectric Properties of Materials in Millimeter-Wave Frequency Range
GUO Wen, XU Hao, LIANG Weijun, LIU Ke, JIA Chao, GAO Qiulai
2021, 65(5): 14-19, 45. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9020
Abstract(916) HTML (377) PDF(136)
14
Ultra-Stable Laser Technology and its Realization in Strontium Optical Lattice Clock
LI Ye, LIN Yige, WANG Qiang, YANG Tao, SUN Zhen, LU Bingkun, FANG Zhanjun
2021, 65(5): 62-66. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9018
Abstract(898) HTML (249) PDF(109)
15
Study on Mass Acceleration Distribution for Dynamic Force Analysis
YIN Ruiduo, GUO Xiaowei, XIAO Yao, ZU Hongfei, LI Yilong
2021, 65(12): 7-11. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0161
Abstract(896) HTML (90) PDF(72)
16
A Perspective on Nucleic Acid Reference Materials
ZHAO Yujia, LIAO Tianyi, FAN Peilei, LIANG Liang, ZHAO Haibo, SHEN Zhengsheng
2022, 66(2): 15-20. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.0374
Abstract(867) HTML (414) PDF(179)
17
The Calibration Method of Transmission Electron Microscope
LI Xu, ZHANG Ran, ZHANG Mingyu, GENG Yongfeng, ZHANG Yi, GAO Huifang, REN Lingling
2021, 65(4): 40-44, 18. doi: 10.3969/j.issn.2096-9015.2021.04.08
Abstract(840) HTML (394) PDF(106)
18
Design Study on the Measurability of Low-Frequency Standard Shaker
LV Qi, WANG Junbo, ZHANG Ying, LIU Zhihua, XIA Yan, CAI Chenguang
2022, 66(4): 101-107, 88. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2021.0675
Abstract(800) HTML (90) PDF(90)
19
Bayesian Uncertainty Evaluation for Accelerometer Calibration
HU Hongbo, LIU Aidong, ZUO Aibin, YANG Lifeng
2021, 65(5): 101-107, 61. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2020.9051
Abstract(769) HTML (348) PDF(95)
20
Study on Absolute Measurement Method of Fluorescence Quantum Efficiency
JIA Zhili, PU Cheng, REN Lingling
2022, 66(9): 17-22, 32. doi: 10.12338/j.issn.2096-9015.2022.0190
Abstract(765) HTML (509) PDF(87)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go